kontakt
kontakt
pomocník
pomocník
pravidlá bazáru
pravidlá bazáru
moje inzeráty
moje inzeráty
hľadať inzerát
hľadať inzerát
vložiť inzerat
vložiť inzerát

pravidlá bazáru

Vymedzenie pojmov:

 • Prevádzkovateľ - fyzická osoba, Radoslav Niče so sídlom Rapotín, Nová 345, IČ: 76078396, zapísaný v živnostenskom registri MÚ Šumperk, Česká republika
 • Server - internetové stránky bazáru umiestnené na adrese https://www.top-bazar.sk
 • Užívateľ - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Serveru
 • Inzerent - užívateľ, ktorý vkladá (vložil) inzerát do Servera

Inzerent:

 • Inzerujúci pri vkladaní inzercie potvrdzuje, že sa zoznámil s nasledujúcimi podmienkami.

Inzercia:

 • Všetky služby Serveru sú užívateľom poskytované zdarma. Výnimku tvoria doplnkové funkcie, ktoré môžu byť spoplatnené. Doplnkovou funkciou sa rozumie nadštandardná možnosť, napr. zviditeľnenie inzerátu pomocou SMS správy.
 • Server je určený hlavne pre súkromnú inzerciu. Vložená môže byť aj komerčné inzercia, musí byť však inzerovaný konkrétny produkt, nie firma ako celok.
 • Vložené inzeráty nesmú porušovať zákony SR a nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi.
 • Je zakázané:
  • Inzerovať multilevel systémy, pyramídové hry, lietadla, podvodné systémy.
  • Inzerovať systémy, ktoré ponúkajú bezpracné zárobky.
  • Inzerovať inzerciu pôžičiek, finančných produktov či oddĺženie.
  • Inzerovať kopírovanie letákov, listov, vkladanie letákov do obálok ...
  • Kopírovať rovnaký inzerát do viacerých kategórií naraz.
  • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než do ktorých správne patrí.
  • Vkladať do inzerátu HTML značky.
  • Inzerovať firmy alebo www stránky (inzerovať je možné iba produkt).
  • Inzerovať erotické inzeráty.
 • Platnosť inzerátu je max. 2 roky. Ak Inzerent inzerát neodstráni pred uplynutím platnosti inzerátu, inzerát prejde do tzv. Verejného archívu - takýto inzerát už nebude dohľadateľný z vyhľadávania bazáru ani z kategórií a je možné k nemu pristúpiť len po zadaní presnej URL adresy inzerátu (u takýchto inzerátov už nie je možné Inzerenta kontaktovať). Vo verejnom archívu sa inzerát nachádza max. 15 rokov, následne je z bazáru odstránený. Inzerent však môže kedykoľvek inzerát odstrániť sám pomocou hesla, ktoré po registrácii obdrží na uvedenom e-mailu.

Prevádzkovateľ:

 • Prevádzkovateľ funguje len ako sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim, neberie žiadne záväzky ani záruky za predávané predmety.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
  • Zneužitie dát uvedených užívateľom v inzeráte, alebo získaných ilegálnym preniknutím do systému prevádzkovateľa.
  • Zneužitie služieb serveru tretími stranami.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
  • Mazať inzeráty, ktoré podľa neho nesplňujú podmienky inzercie a to bez nároku na vrátenie poplatku za nadštandardné služby (napr. zvýraznenie inzerátu.).
  • Zasielať informačné oznámenia na e-mailovú adresu inzerenta
  • Upravovať inzeráty bez upozornenia užívateľa
  • Meniť podmienky a služby serveru.

Spracovanie osobných údajov:

 • Osobné údaje sú vždy spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa úplne v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií o zásadách spracovaní osobných údajov je uvedené v samostatnom na adrese https://www.top-bazar.sk/spracovanie-osobnych-udajov/.